طراحی سایت مشهد

سوز دل
تصویر استاد
عنوان موزیک
گوش دادن
آهنگ نوایی نوایی
navaii.mp3
1p.jpg

از آوازهای همه پسند که هم فراگیر شد و هم با فرهنگ ایرانی بسیار سازگار می نماید ، خنیای نوایی می باشد که با آهنگ و ساختی از فردین خلعتبری و شعر طبیب اصفهانی چند سال پیش آماده شد و بارها از رسانه ها پخش شد

نوایی نوایی نوایی نوایی                    جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

غمت در نهانخانه ی دل نشیند         به نازی که لیلی به محمل نشیند

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی   ز بامی که برخاست ، مشکل نشیند

ذکر 12 امام
12emam.mp3
poor-ataii-radha-10.jpg

ذکر 12 امام

الله هو
3%20-%20ALLAH.mp3
1p.jpg

الله هو

خراسان من
khorasan%20man.mp3
poor-ataii-radha-10.jpg

خراسان من

عاشق
ASHEG.mp3
Iranianplayer-221.jpg

عاشق

اناالحق
anal%20hag.mp3
poor-ataii-radha-10.jpg

اناالحق